AD TECHNOLOGIE BV
YOUR PARTNER IN SEPARATION TECHNIQUES

Technolab

Research en Development

Onze specifieke aandacht gaat uit naar:
De combinatie: Regelgeving \\ Specifieke toepassingen en Productverbetering is een constante factor binnen onze R&D afdeling.

Vooruitlopend op Europese regelgeving geven wij speciale aandacht aan de ontwikkeling en toepassing van Poly Elektrolyten waarbij geen of zeer weinig Chloriden worden toegepast en voor de zgn Organische Flocculanten.

Er komen uit de markt steeds meer vragen over chloride-vrije/arme producten voor de behandeling van afvalwater of interne processtromen. Met name de verwerkingscapaciteiten van of m.b.v. membraantechnieken kunnen sterk worden beïnvloed door de aanwezigheid van bepaalde chloriden. Chloride-vrije/arme additieven zijn dan een eerste stap naar een vermindering van de totale chloride-vracht.

Een van onze eigen ontwikkelingen betreft het elektrolyseren van stoffen of mineralen met als doel een ontleding te bewerkstelligen zonder gebruik van additieven.

Onze aandacht gaat ook uit naar:

Flocculanten

 

Ondermeer toegepast bij de zuivering van o.a. rioolwater, industrieel afvalwater en bereiding van drinkwater. De keuze van flocculanten is sterk afhankelijk van de toepassing en omgevingsvariabelen.

Abrasieve mengsels

Abrasieve mengsels


Filtraatmengsels bevatten vaak abrasieve deeltjes die een vervolgstap, b.v. een RO, kunnen beschadigen.
Hun aanwezigheid kan worden aangetoond met een microsoop.

 

Membraan Technologie

Membraan Technologie

 

Onderzoek passieve en vibrerende systemen.
Passief: Reversed Osmoses ( RO )
Vibrerende: UF / NF / RO : V sep
Testapparatuur is voorhanden of kan worden gebouwd.

Autoclaaf

Autoclaaf


Een autoclaaf voor desinfecteren en denaturiseren van bv eiwitten

 

Slib karakteristieken

Slib karakteristieken


Bepalen van slib-bezinking-karakteristieken.

 

Onwikkelingen & aanpassingen

Ontwikkelingen en aanpassingen


Diverse machines staan ter beschikking voor ontwikkeling en aanpassingen.