AD TECHNOLOGIE BV
YOUR PARTNER IN SEPARATION TECHNIQUES

R&D 

Research & development

Testen en beproeven:
Testen en beproeven

AD Technologie BV beschikt over een eigen lab waar testen en proeven kunnen worden uitgevoerd.

Hierbij worden gegevens gegenereerd die van groot belang zijn voor het project. Vele belangrijke parameters kunnen hier naar de werkelijke situatie worden vertaald.

Klik op de foto voor een vergroting

Proeven slibkoek & Drogestof metingen:
Proeven slibkoek

Hiernaast een opstelling om fermentatie bij verschillende temperaturen en droge stofgehalten van bio-mix materiaal te monitoren.

Drogestof metingen

Een van de belangrijkste metingen bij vrijwel alle ” natte” proeven is het aandeel drogestof.

Klik op de foto voor een vergroting

Van engineering tot in bedrijf name

 
Bezoek de download pagina voor meer informatie
Diversiteit & gegevens:
Diversiteit

Proeven doen kent een grote diversiteit in opstellingen. Hiernaast een opstelling van een luchtbellen-gordijn in een aquariumbak.

Deze proef is uitgevoerd in het kader van blauwalg bestrijding in een watersport-recreatiegebied. Het gordijn beperkte de mobiliteit van blauwalgen tot op zekere hoogte. Belangrijk voordeel was dat de watersport-recreanten geen hinder ondervonden bij het varen.

Gegevens

Het verkrijgen van betrouwbare gegevens kunnen naast inzicht ook kostbare besparingen opleveren. Bedrijven met afvalwater hebben bijvoorbeeld belang bij de kwaliteit van het te lozen effluent. Een van de parameters, naast CZV, is zwevende stof per liter effluent. Een belangrijke parameter in de formule om de VervuilingsEenheden (VE’s) te bepalen. Hiernaast een opstelling voor het bepalen van zwevende stof > 5 μm conform het protocol dat ook door waterschappen wordt gehanteerd. Regelmatig wordt het schap gevraagd of er wijzigingen zijn.

Baggerslib-karakterisatie & zuurstof op humuszuren test:
Baggerslib-karakterisatie test.

Een van de testen is de bezinking en inklinking van het slib.

Wanneer een depot voor slib moet worden gecreeerd is het belangrijk te weten in hoeverre en binnen welk tijdsbestek het slib inklinkt (bezinkingskarakteristiek).

De daarmee verkregen gegevens zijn o.a. te gebruiken voor de dimensionering van het slibdepot.

Een opstelling om het effect van zuurstof op humuszuren te monitoren.