AD TECHNOLOGIE BV
YOUR PARTNER IN SEPARATION TECHNIQUES
Mest & Digestaat-verwerking naar

marktwaardige producten

 

Een PP presentatie laat zien hoe de diverse componenten worden gekoppeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestverwerking in aanbouw

AD Technologie BV heeft een gepatenteerd systeem voor mest en digestaat-scheiding. De scheiding vindt plaats middels Siemens scheidingstafels en een gemodificeerde zeefbandpers. Op de foto hiernaast wordt een cascade-systeem opgebouwd. Zowel de machines als het frame zijn deels vervaardigd van gegalvaniseerd staal en RVS.

Beturingsruimte

Bij voorkeur wordt de installatie verregaand geautomatiseerd.

De besturingsunit bevindt zich in een afgesloten ruimte met overdruk.

 

 

 

 

Gravitaire stap (DAF)

Een Disolved Air Flotation unit is geintegreerd in het omloopsysteem. Hier worden de zwaardere maar ook drijvende delen afgescheiden.

Het aandeel droge-stof in het filtraat-effluent van deze stap bedraagt ca. 0,7 – 0,8 % incl. zouten.
De werking van een DAF en een schematische voorstelling.

 

 

Eventueel:
De mineralen, opgesloten in de amonia-filtraatfractie, kunnen met zuur worden geëxtraheerd (diffusie) naar een Meststof welke de classificatie krijgt van NIET dierlijke mest. Deze Meststof mag de route van chemische kunstmest volgen in de markt.

 

 

 

Diffusie

Afhankelijk van het gebruikte zuur wordt er ammonium-sulfaat of ammoniumnitraat gevormd. Deze zijn vrij van organische stof en andere storende delen en is uitstekend toepasbaar als meststof in de landbouw, glastuinbouw of grondstof in de industrie. Doordat er diffusie heeft plaatsgevonden wordt het ammonium-product niet meer gezien als dierlijke mest, maar anorganische grondstof.

Hiernaast een proto-testopstelling.

Van engineering tot in bedrijf name

 
Bezoek de download pagina voor meer informatie
Toegankelijk

De Siemens machines zijn goed toegankelijk en eenvoudig te bedienen.

 

 
Beltscreen

De aangevoerde mest moet vrij zijn van harde of scherpe delen. Hiervoor wordt  een zng Beltscreen toegepast die volledig automatisch deze groter delen er uit harkt om beschadiging van pompen en banden te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membraansectie (RO)

Om de uiteindelijke dimensionering van bijvoorbeeld een RO te kunnen bepalen worden diverse praktijkproeven uitgevoerd, bij voorkeur op lokatie met een aantal van onze testsystemen

Diverse typen en soorten membraan-systemen kunnen worden beproefd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerpen en bouwen

Nadat de resultaten van de proeven bekend zijn wordt een Membraansysteem ontworpen en gebouwd.

Om de uiteindelijke dimensionering van bijvoorbeeld een RO te kunnen bepalen worden diverse praktijkproeven uitgevoerd, bij voorkeur op lokatie met een aantal van onze testsystemen

Diverse typen en soorten membraan-systemen kunnen worden beproefd.

 
 
 
 

 

 

 

 

De RO installatie wordt ingeregeld.

 

In het download menu vindt u meer informatie