AD TECHNOLOGIE BV
YOUR PARTNER IN SEPARATION TECHNIQUES
REVERSED OSMOSES
Reversed Osmoses
Reverses Osmoses (RO) heeft de laatste jaren meer en meer toepassingen gevonden met nadruk de hoge druk RO’s in meertraps uitvoering. Onze hoge druk typen worden meer en meer ingezet bij verwerking van biomassa zoals mest en digestaat.

Wij kunnen de systemen zodanig concipieren dat lozingseisen behaald worden. De haalbaarheid tot lozen is sterk afhankelijk van de wijze waarop de voorbewerking van het voedingsmateriaal plaats vindt.

Ontwerp van een RO
Om het uiteindelijke ontwerp van een RO systeem te kunnen bepalen worden testen uitgevoerd. Diverse opstellingen zijn voorhanden voor een zo breed mogelijke opzet.
Inzicht in de kwaliteit en samenstelling van het voedingsmateriaal is belangrijk.

In het verleden zijn veel initiatieven met RO’s uitgelopen op een teleurstelling.
Om dit te voorkomen moet er veel aandacht worden gelegd bij de kwaliteit van het te verwerken RO voedingsmateriaal.

Van engineering tot in bedrijf name

 
Bezoek de download pagina voor meer informatie
 

 

De installatie in 3D presentatie

 

 

 

 

 

 

 

Een 2-traps RO