AD TECHNOLOGIE BV
YOUR PARTNER IN SEPARATION TECHNIQUES

RO- Nano & UF Onderzoek

RO – Nano – UF onderzoek / testen
Welk type RO is geschikt voor welke toepassing?
Ontwerp van een RO

Om het uiteindelijke ontwerp van een RO systeem te kunnen bepalen worden testen uitgevoerdt. Diverse opstellingen zijn voorhanden voor een zo breed mogelijke opzet.

In principe moet de hoofdvraag beantwoord kunnen worden:

Voldoet het aangeboden voedingsmateriaal, na een eventuele voorbewerking, aan de voorwaarden om met een RO systeem behandeld te kunnen worden.

Inzicht in de kwaliteit en samenstelling van het voedingsmateriaal is belangrijk. In het verleden zijn veel initiatieven met RO’s uitgelopen op een teleurstelling.

Om dit te voorkomen moet er veel aandacht worden gelegd bij de kwaliteit van het te verwerken RO voedingsmateriaal. Wordt inderdaad het materiaal zodanig voorbewerkt dat aan de voorwaarden van een RO-bewerking kan worden voldaan?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden voeren wij standaard een testprogramma uit.

Een aantal testopstellingen.

Met een testopstelling is het mogelijk grenswaarden te bepalen. Diverse uitvoeringen kunnen worden beproefd en doorberekend naar een werkelijke schaalgrootte.

Van engineering tot in bedrijf name

Bezoek de download pagina voor meer informatie

Duurtest

Uiteindelijk wordt met de verkregen testresultaten een duurproef uitgevoerd.

 

 

 

 

 

De diverse deelstromen die bij een test vrijkomen:

Links ingaand, dan 2x filtraten en 2x permeaten.

deze tekst inline